Betalt for mye for internett i 10 år

Publisert: 01.03.2021

Vi bestilte internett og fikk dette, og etter 1 mnd kom regning nr 1 der fikk vi i tillegg en regning på telefonlinje + linjeleie. Vi kontaktet firma og de sa vi måtte ha dette for å ha nettet. Nå etter flere år fikk vi greie på at dette ikke var nødvendig, så vi skal få tilbakebetalt, men bare for 3 år. Vi betalte i 10 år. Vi ønsker så klart og få tilbake alt vi har betalt inn da vi ble lurt. Hva gjør vi her?

Svar:

De eldre internettforbindelsene som er basert på ISDN eller ADSL krever telefonlinje. Dette er utgående teknologi som etterhvert vil forsvinne. Du skriver ikke hvorfor tilbakebetalingen er begrenset til tre år. Dersom det er som følge av skifte i teknologi som fant sted for feks 3 år siden, så vil det være en naturlig forklaring. Dersom linjeleie har vært overflødig hele tiden, og heller ikke bare er et navn på en "tjeneste", så kan det være at begrensningen på tre år har sammenheng med reglene om foreldelse. Den alminnelige fristen for foreldelse er tre år. Det er frivillig å påberope seg foreldelse. I den situasjon hvor en leverandør evt. urettmessig har krevd betling for en tjeneste som ikke har blitt levert, så vil det ikke lyde godt å påberope seg foreldelse.

Brukerklagenemnda er en nøytral og uavhengig nemnd som skal sikre en rimelig, rettferdig og hurtig behandling av tvister mellom brukere og tilbydere av elektroniske kommunikasjonstjenester (ekomtjenester).https://www.brukerklagenemnda.no/.
Merk at nemda ikke kan behandle klager i saker som er mer enn tre år gamle.

Med vennlig hilsen, advokat Christian Grahl-Madsen

Del denne artikkelen: