Betalt for mye for renovasjon

Publisert: 25.01.2021
Emneord: ,

Hei, oppdaget nettop at HIM har fakturert meg for dobbel avgift på renovasjon. Dette begynte juni 2015 uten noen form for varsel. Har vært i kontakt med dem der de bekrefter at det er gjort en feil og at jeg fra nå av bare betaler for en renovasjon. De sier at jeg skal få tilbakebetalt, men bare for 3 av de 5,5 årene. Begrunner dette med at foreldelseslover er 3 år. Kan dette være rett, får jeg ikke tilbakebetalt resten. Har jeg noen rettigheter her?

Svar:

Den alminnelige foreldelsesfrist er 3 år, men om du ikke har vært klar over at du har betalt for mye løper det en tilleggsfrist på 1 år fra du ble klar over kravet du har, jf foreldelseslovens par.10

Del denne artikkelen: