Betingelser for arv

Publisert: 04.11.2021

Kan man sette opp testament med betingelser - hvor arvingen må oppfylle visse vilkår før arven utbetales eller gjøres tilgjengelig? Tanken er at arven blir tilgjengelig når arvingen får en bestemt sivilstatus. Hvordan setter man opp en slik ordning, en egen konto med en forvalter?

Svar:

Testator står i utgangspunktet fritt til å sette betingelser for å få utbetalt arv. Husk imidlertid på at det er regler for pliktdelsarv til livsarvinger. For slik arv kan det ikke settes betingelser.

Skal det settes betingelser, er det viktig at de rent faktisk og praktisk kan gjennomføres, og at det også reguleres hva som skal skje dersom betingelsene ikke oppfylles.

Testator kan oppnevne testamentsfullbyrder som kan sørge for forvaltningen av boet frem til det gjøres opp endelig.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: