Betydning av skifte og ektepakt

Publisert: 10.09.2018

Min far er gift på ny med ei med voksne barn som meg. Foreldrene våre har laget en ektepakt med prosentvis eierskap over eiendeler. Det de eide hver for seg før de møttes eier de hver for seg eller en har kjøpt seg inn og det er prosentvis deling. På visse større ting står 50/50 deling, men en har forkjøpsrett (ved ekteskapsbrudd eller død). Skifte skal skje etter fem år. Hva betyr skifte her i praksis? Ny enighet mellom aktuelle parter eller nødvendig tvangssalg for en part.

Svar:

Ektefeller kan i ektepakt bestemme hvem som skal eie hva, og om det de eier skal være i særeie. Når noe er i særeie, holdes det utenfor deling ved skifteoppgjør; både hva gjelder skifteoppgjør etter skilsmisse eller død. Dette er praktisk der begge parter har egne barn (særkullsbarn).

Man må bestemme særskilt om lengstlevende skal få sitte i uskiftet skiftet bo med særeiemidler. Dette kan gjøres tidsavgrenset.

Når det er særkullsbarn, har lengstlevende kun rett til å sitte i uskiftet bo dersom særkullsbarna etter første avdøde samtykker. Man kan bestemme at skiftet skal være begrenset; f. eks. kun sitte i uskiftet bo i 5 år. Når det da skal skiftes, blir det foretatt et arveoppgjør. Skifte er rett og slett selve arveoppgjøret.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: