Bidrag til barn over 18

Publisert: 04.08.2021

Kan NAV blande seg inn i en inngått privat avtale om barnebidrag mellom meg og mamma til vårt felles 6-åring barn. NAV mener å kunne fastsette "barnebidrag"/fordele både til min 18-åring som skal fullføre videregående, og den nevnte mindreårige. Jeg har barn med to forskjellige damer, men bor alene. Til opplysning, det var moren til min nåværende 18-årige sønn som søkte NAV om utvidet barnebidrag, en dag før min sønn fylte 18 år. Trodde man var ferdig med barnebidrag ved at barnet fylte18 år.

Svar:

Dersom en av foreldrene krever at NAV fastsetter bidrag vil den andre ikke kunne motsette seg dette selv om partene tidligere har inngått en privat avtale. Så lenge barnet går på videregående skole eller har lignende skoletilbud vil bidragsplikten kunne løpe også etter fylte 18 år.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: