Bidrag til barn som er adoptert bort?

Publisert: 04.08.2021

Jeg har et barn jeg ikke har kontakt med. Barnets mor er etablert i nytt forhold, og hun og hennes mann ønsker å gjennomføre en stefar-adopsjon. Spørsmålet mitt er da; 1. Overtar adopsjonsfar forsørgeransvaret, herunder bidragsplikt hvis forholdet mellom biologisk mor og adopsjonsfar skulle opphøre? 2. Vil jeg fortsatt måtte betale underholdsbidrag til barnet hvis adopsjonen går igjennom? 3. Vil barnet som blir adoptert har arveinteresser i de verdier jeg etterlater meg ved død?

Svar:

Dersom stefar adopterer din datter vil han, juridisk sett, tre inn i din posisjon. Det innebærer at du ikke kan pålegges underholdsbidrag og barnet vil heller ikke være berettiget til arv etter deg( derimot vil hun være arveberettiget i forhold til adoptivfar). Dette vil ikke endre seg dersom mor og stefar går fra hverandre se lenge adopsjon er gjennomført.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: