Bidrag til ekstra utgifter

Publisert: 04.01.2021

Kan bidragsmottager kreve ekstra bidrag for utgifter til skabbmiddel og overnatting på hotell mens behandling pågår?

Svar:

Som den store hovedregel skal utgifter til barnet ivaretas gjennom fastsatt bidrag. Dog vil det kunne kreves ekstra bidrag i tilknytning til mer ekstraordinære utgifter som regulering, konfirmasjon o.l. Det må således vurderes konkret om utgiftene til den behandlingen du beskriver kan likestilles med ekstraordinære utgifter som kommer i tillegg til ordinært bidrag. Dette vil da måtte ses i sammenheng med behovet for den aktuelle behandling knyttet opp mot kostnadene ved denne.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: