Bistand i pasientskadesak

Publisert: 16.03.2020

Jeg ønsker bistand til en pasientskade erstatningssak/menerstatning. Saken har jeg holdt på med selv i 1,5 år. Den er kommet så langt fra NPE sin side der det skal beregnes hvor stor % skaden blir. Vedkommende pasient ble skadet 20.06.2018 da han ikke fikk tidsnok legetilsyn ved akuttmottaket ved Akershus universitetssykehus. CT viste manglende tømming av urinblæren. Pasienten ble da kateterisert, og man tømte over to liter urin. Pasienten ble varig skadet for resten av livet.

Svar:

Dersom NPE har erkjent ansvar for skaden, har du krav på å dekket rimelig og nødvendige utgifter til juridisk bistand (begrenset til offentlig salær) under utmålingen. Du bør ta kontakt med en advokat som arbeider med personskade som kan bistå deg i saken.

Del denne artikkelen: