Blir 50/50 samvær automatisk kalt delt bosted

Publisert: 07.09.2020

Blir 50/50 samvær automatisk kalt delt bosted? Eller kan det fortsatt praktiseres at en forelder har hovedomsorgen og den andre har samværsrett? Vil den forelderen som har hovedomsorgen ved en evt 50/50 samværsløsning ha ansvar for innkjøp av klær utstyr etc eller skal disse utgiftene deles på begge foreldrene? Da tenker jeg ikke på delt bosted der det skal deles.

Svar:

Bostedsansvar er noe annet en samvær. Det at barna er like mye hos hver er ikke det samme som delt bosted. Delt bosted må avtales konkret og innebærer at begge foreldre er likestilt i forhold til å ta beslutninger på vegne av barna.

Dersom barna er like mye hos hver vil det nok være naturlig at man fordeler utgiftene likt. Det kan allikevel tenkes andre løsninger dersom foreldrene står svært ulikt økonomisk. Det kan også være naturlig å ta hensyn til eventuelle ytelser som mottas av en eller begge foreldre.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: