Blir et testamente gyldig når en arving ikke bestrider det?

Publisert: 30.09.2021

Blir et testamente gyldig når en arving (datter) ikkje har bestrida dette iht arveloven 65? Den same livsarvingen fått krenka sin pliktdelsarv, men har pr dd ikkje bestrida det same testamente. Far døde desember 2020 og datter fekk opplyst om testamente same måned.

Svar:

Det vil avhenge av om skiftet er gjennomført eller ikke. Om skiftet er gjennomført og hun ikke har protestert på testamentet og fordelingen, kan det bli vanskelig. Dersom skifteoppgjøret ikke er avsluttet, vil det normalt være mulig å protestere på dette, eventuelt ved å ta saken til retten eller kreve offentlig skifte, og gjennomføre skiftetvist om det blir nødvendig. Det er frist å 3 år fra dødsdato til å begjære offentlig skifte. Det kan gjøres selv om boet er tatt over til privat skifte.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: