Blir ikke enige om samvær

Publisert: 06.10.2020

Jeg har i dag 40 % samvær med mitt barn. Jeg ønsker 50 % samvær med mitt barn. Jeg og min eks kommer ikke til enighet og jeg vurderer å gå til sak for å få mer samvær. Hvordan er den prosessen? Kan jeg risikere å få mindre samvær?

Svar:

Dersom du ønsker å bringe saken inn for retten må du ha gyldig meklingsattest. Det innebærer at dere må ha vært til mekling de siste 6 måneder. For det tilfellet at dere ikke har dette må du begjære mekling ved familievernkontoret eller annen godkjent mekler.

Når du har gyldig meklingsattest kan du ta ut stevning for retten. Det vil nok ofte være hensiktsmessig å benytte en advokat når man kommer til det punktet at saken står for retten. Det er allikevel ikke slik at du må benyttet advokat, du kan også være selvprosederende.

Retten står helt fritt dersom saken går til hovedforhandling. Dette innebærer også en risiko for at man kan ende opp med mindre samvær en det man hadde tidligere. Rettens oppgave er å finne frem til den løsningen som vurderes å være best for barna. Jeg vil også bemerke at retten kun unntaksvis faller ned på en avgjørelse som innebærer delt bosted eller 50 prosent samvær der konfliktnivået er høyt. Dette har sammenheng med at like mye tid hos hver av foreldrene gjerne fordrer et godt samarbeid rundt barnet. Dette som den store hovedregel.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: