Blir nektet bruk av vei

Publisert: 11.09.2018

Vi kjøpte en hustomt for et par år siden. Denne ble skilt ut fra en annen tomt. Inn til disse tomtene går det en privat vei som selger opparbeidet for 40 år siden. Ene enden av denne veien krysser over en annen grunneiers tomt. Selger har hatt veirett over den tomten i 40 år. Veiretten ble inngått muntlig da selger og den andre grunneieren er i familie. Nå nekter grunneier at vi i det nye huset kan bruke veien. Selger mener at veiretten også gjelder utskilt tomt. Kan grunneier nekte oss bruk?

Svar:

Dette vil bero på hva som rent konkret har blitt avtalt mellom grunneier og selger. Dere vil neppe ha anledning til å benytte veien uten særskilt avtale dersom grunneier mener at veiretten kun var forbeholdt selger ettersom de var i familie. Skulle det derimot være slik at veiretten skulle gjelde uavhengig av hvem som var eier av selgers eiendom, vil grunneier neppe kunne nekte dere å bruke veien. I et slikt tilfelle vil dere nemlig kunne tre inn i selgers opparbeide rettigheter.

Denne type problemstillinger vil ofte inneholde vanskelige bevismessige spørsmål. Dette gjelder spesielt når det har gått så vidt lang tid fra den opprinnelige avtalen. I dette tilfellet bør dere derfor forsøke så langt det er mulig å avklare hva som rent konkret ble avtalt da veiretten først ble stiftet.

Del denne artikkelen: