Blir trukket i lønn for ikke oppfylt arbeidstid

Publisert: 08.12.2020
Emneord:

Jeg er ansatt i en 100% stilling (står det på arbeidskontrakten i hvert fall) på en ferge. Vi jobber to uker på og to uker fri, og kommer på grunna v ordningen litt under 35,5 timer i måneden. På grunnlag av dette har arbeidsgiver bestemt at vi skal trekkes i lønn for 3,2 timer i uka. Selv om jeg jobber overtid mener rederiet at jeg likevel skal trekkes disse timene i uka. Det er altså null mulighet for meg å jobbe inn timene jeg "skylder" rederiet. Er dette lov når jeg skal ha 100% lønn for 100% jobb?

Svar:

Det er arbeidsavtalen som regulerer dette. Det er mulig at du kan finne holdepunkter for hvorledes dette er avtalt der. I motsatt fall, så må en se på om du er fastlønnet eller om du er timelønnet. Er du fastlønnet, vil nok det riktige være at du ikke kan trekkes når arbeidsgiver er ansvarlig for turnusen. Uansett kan du ikke trekkes i lønn uten at det er avtalt med deg. Men dette fremstår som litt uryddig, slik at en må se nærmere på arbeidsavtalen og hvorledes arbeidsforholdet praktiseres for å gi et sikkert svar på ditt spørsmål.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: