Bør jeg signere ny kontrakt?

Publisert: 14.10.2021

Eg jobber i et firma som skal ha virksomhetsoverdragelse og i den forbindelse så har eg fått fra mitt forbund at eg ikke må skrive under ny kontrakt før eg har fått samme tillegg som de andre i min stilling har, noe som ny arbeidsgiver ikke er villig til å gi. Eg er da redd for å miste jobben vist eg ikke skriver under, hva skal eg gjøre?

Svar:

Ved virksomhetsoverdragelse overføres ditt arbeidsforhold til ny arbeidsgiver, med mindre du som ansatt reserverer deg mot overføringen. En eventuell reservasjon må skje skriftlig og innen de frister du har fått opplyst. Hvis du ikke reserverer deg, vil arbeidsforholdet ditt overføres til ny arbeidsgiver enten du signerer ny arbeidsavtale eller ikke.

Tidligere arbeidsgivers rettigheter og plikter som følger av din arbeidsavtale, overføres til den nye arbeidsgiver. Hvis du har en tvist om innplassering i lønnssystemet, så blir det et spørsmål du eventuelt må ta opp med den nye arbeidsgiveren etter at virksomhetsoverdragelsen har funnet sted. Du kan f.eks. skrive under ny arbeidsavtale, men samtidig kommunisere at du er feil innplassert og ønsker at arbeidsgiver foretar en vurdering av ditt lønnsnivå. Husk å underbygge kravet med det rettslige grunnlaget for kravet ditt, f.eks. en tariffavtale.

Med vennlig hilsen, advokat Vibeke Lærum

Del denne artikkelen: