Bråkete nabo med motorsag

Publisert: 21.04.2021

Mine naboer bruker motorsag flittig som en del av bygging /oppussing av huset sitt. Har ringt politiet og klaget, men de kan ikke gjøre noe ifølge de selv uten at jeg sender inn anmeldelse. Stemmer dette? Og er ikke motorsag brukt regelmessig unødig støv som går inn under naboloven? Hvordan kan jeg gå videre med dette når politiet og kommunen ikke vil hjelpe?

Svar:

Hvor mye støy du må tåle fra naboen din er regulert av naboloven (grannelova). I lovens § 2 står det:

"Ingen må ha, gjera eller setja i verk noko som urimeleg eller uturvande er til skade eller ulempe på granneeigedom. Inn under ulempe går òg at noko må reknast for farleg."

Reglene for hva som faller inn under loven er svært skjønnsmessig. Det kan være vanskelig å vite hvor grensen går. Det skal en del til før det naboen gjør faller inn under bestemmelsen, men støy og støv fra arbeider på nabotomten kan i prinsippet falle inn under bestemmelsen.

Et viktig moment for å vurdere om forholdet faller inn under naboloven, er om naboen enkelt kan begrense støyen og støvet. Dersom det er svært enkelt å begrense det, vil det tale for at forholdet er i strid med naboloven. Dersom for eksempel naboen kan velge et annet tidspunkt å utføre arbeidene på som vil medføre en mindre ulempe, kan han ha plikt til å gjøre dette.

Jeg vil først råde deg til å ta kontakt med naboen din for å snakke sammen om problemet, for å se om dere kan komme til en enighet. Dersom dette ikke hjelper ville jeg ha henvendt meg skriftlig, med informasjon om hva du klager på, at du har forsøkt å ta dette opp med naboen tidligere, og om det er noe spesiell grunn til at forholdet er særlig belastende for deg (for eksempel dersom du har en spesiell sykdom som gjør deg særlig utsatt for støv).

Dersom du ikke blir enig med naboen etter dette er det mulig å ta kontakt med konfliktrådet i din kommune. Denne behandlingen er gratis for partene. Dersom dere ikke blir enige vil jeg anbefale deg å ta kontakt med en advokat som er spesialisert innen nabotvister.

Med vennlig hilsen, advokat Line Isabell Sivertsen Rytter

Del denne artikkelen: