Bruksrett og tinglysing av vei

Publisert: 21.09.2020

Vi har en etablert bruksrett til veien frem til vår eiendom, men denne veiretten er ikke tinglyst. Arealet på veien er 185 m2. Vedk. grunneier av veien er død. Har snakket med arvinger og de er villige til å tinglyse. Men de er svært mange i flere ledd. Vedk. grunneier var gift 2 ganger, og arvinger lurer på på om de alle må signere, da dette vil medføre mye arbeid.

Svar:

Det er tilstrekkelig at dagens eiere aksepterer at det tinglyses bruksrett på naboeiendommen. Dvs. at man i utgangspunktet må ha samtykke av arvingene ihht. skifteattesten eller den som er gitt fullmakt til å råde over fast eiendom i boet. Hvis eiendommen skal selges uten at de overtar hjemmelen først, kan man feks. opplyse i salgsoppgaven at det skal tinglyses en veirett til nabo-eiendom og at dette må aksepteres av ny kjøper og at dette da også tas hensyn til i kjøpekontrakten. Hvis eiendommen nå eies av mange arvinger i sameie må i utgangspunktet alle hjemmelshaverne signere med mindre en av dem er gitt fullmakt som jeg viste til.

Med vennlig hilsen, advokat Ida Helene Braastad Balke

Del denne artikkelen: