Bruksrett på odelseiendom

Publisert: 04.08.2020

Har fått lov til å sette opp 2 bygninger på min fars eiendom. Det ene er en garasje som er et påbygg til hans garasje, og det andre et et frittstående bygg for å ha et sagbruk i. Det er tydelig hva som er hovedbygget og påbygg på garasjen. Jeg har selv tatt alle kostnader, og byggene er satt opp av familien som dugnad for å hjelpe meg. Min bror har odel på eiendommen, hva skal man gjøre for at jeg skal ha eierforholdet og bruksrett på eiendommen når han overtar? Vi ikke ha feste på tomter.

Svar:

Jeg tenker at enten må dere eie dette sammen i henhold til en avtale om dette eventuelt at det vurderes mulighetene for å fradele del av tomta som disse bygningene står på. Formodentlig blir dette vanskelig både av hensyn til landbruksmyndighetene samt kommunen med hensyn til vilkår for fradeling. Men det kan være greit å sjekke ut dette. Det forhold at bygningskroppene henger sammen behøver ikke være et problem i så henseende.

For det tilfelle at denne delen av eiendommen ikke lar seg fradele og det ikke er et valg å opprette en festeavtale, kunne man for så vidt tenkt seg en avtale dere i mellom som regulerer eierforholdet. Eiendommen vil i dette tilfelle stå formelt i din bror sitt navn, men det er ikke noe i veien for at man avtaler seg i mellom at det reelle eierforholdet følger av en avtale der du står som eier av disse byggene samt den grunn de står på.

Sett hen til at din bror vil stå som formelt eier og at eiendommen ikke vil kunne fradeles som selvstendig tomt eller som festetomt, vil du ikke kunne rettslig disponere over denne i særskilt grad, dette må i så fall skje under din brors samtykke. Videre må man ta i betraktning at din brors odelsrett vil omfavne disse byggene, slik at du er avhengig av en samtykke av din bror til å opprette en løsning her.

Det er en del skjær i sjøen ad en slik ovennevnte løsning slik at det enkleste hadde nok vært om du hadde mottatt en kompensasjon for den verdi disse byggene har tilført eiendommen etter avtale med din bror.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: