Bruksrett på vei

Publisert: 04.09.2020

I 2012 kjøpte vi en enebolig med adkomstvei fra kommunal vei frem til boligen. Det viser seg at første del av adkomstveien, ca. 185 kvm/ ca. 60 meter, er eid av annen grunneier, som nå er død. Det ligger offentlig VA-anlegg i denne delen av veien. Boligen ble oppført i 1988, dvs. har hatt denne adkomsten i 32 år. Det er ingen andre som har nytte av denne veien. Så kan vi ha hevd på denne veien ? Vi har ikke hatt noen problemer med dette forholdet, men vi gjerne ha det avklart ift. evt. salg.

Svar:

Det høres ut som om dere har en etablert bruksrett. Det bør først undersøkes om veiretten er tinglyst. Det vil dere kunne finne i nabo-eiendommens grunnbok. Ellers høres det ut som om bruksrett er oppnådd via hevd uansett.

Med vennlig hilsen, advokat Ida Helene Braastad Balke

Del denne artikkelen: