Byggblankett 3425, punkt 4.1

Publisert: 26.10.2021

Vedrørende Byggblankett 3425, punkt 4.1 "Entreprenøren skal innkalle forbrukeren til et møte for gjennomgåelse av kontraktens innhold og planene for utførelsen. Entreprenøren skal føre protokoll fra møtet. Begge parter skal underskrive protokollen i møtet. Partene skal ha ett eksemplar av protokollen hver." Er gjennomgåelse av kontrakt og planene for utførelsen det samme? Eller har krav på ett eget oppstartmøte for å bli presentert fremdriften, dersom dette ikke ble gjort i kontraktsmøte?

Svar:

Gjennomgåelse av kontrakt og planer for utførelse er ikke det samme, men det er nok å legge dette inn i ett og samme møte. Om man ikke har hatt en gjennomgang av fremdriftsplanen så vil jeg anføre at dette har man rett til å be om.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: