Dagsbøter for forsinket bolig

Publisert: 04.08.2021

Vi har kjøpt en prosjektert bolig (bustadoppf.l gjelder). Rammetillatelse ble godkjent i 2018. Oppstart er hittil 6 mnd forsinket, da prosjektet har utløst krav om veiopparbeidelse. Utbygger krangler m myndighetene og krever dispensasjon. Vi satte forbehold i budet om overtagelsesdato. Det ble tatt inn i vår kontrakt slik: "Forbehold: boligen skal overleveres senest 1. kvartal 2022". Vi mener dette MÅ utløse dagbøter uansett årsak til forsinkelsen? Stemmer det, eller er vi blitt lurt?

Svar:

Om deres forbehold i kontrakten er akseptert uten forbehold fra utbygger så vil jeg anta at dere har et krav om ferdigstillelse i prosjektet som da utløser krav om døgnmulkt om kravet ikke innfris.

Jeg vil dog anta at utbygger vil bestride et slikt krav ut i fra deres forbehold eller forutsetninger for avtalen.

Jeg vil tilråde dere til å avklare den rettslige situasjonen ad dette nå og ikke avvente dette.

Dette kan gjøres ved å foreta en henvendelse til utbygger/megler med en slik forespørsel om ferdigstillelse og døgnmulkt.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: