Datter mobbet av lærerne

Publisert: 24.09.2021

Jeg har en datter på 14 år nå. Hun gikk på Steinerskolen fra 3. til 7. klasse. Hun fikk diagnose ADHD i 6. klasse. Hun ble fryst ut av lærere, mobbet av lærere. Hun sluttet der og begynte på vanlig ungdomsskole, men datt ut. Hele 8. klasse var hun bare hjemme. Hun prøver seg igjen på Steinerskolen, men klarer ikke pga det som har skjedd der. Hun sliter utrolig mye av det som skjedde, også faglig. Kan hun få erstatning? Av at hun har blitt ødelagt av lærere? Og tap av skole gang pga dem?

Svar:

Det kan være grunnlag for erstatning dersom skolen har sviktet i oppfølgingen av barn og dette har fått konsekvenser i form av varige medisinske skader( f. eks. psykiske varige plager) eller redusert ervervsevne.

Før man kan konstatere at vedkommende er påført denne type varige skader eller har redusert ervervsevne relatert til sviktende oppfølging, må det ha gått noe tid.

Din datter er 14 år. Hennes alder tilsier at det er for tidlig å kunne konkludere i forhold til dette. Dog vil dette kunne bli aktuelt senere, men det forutsetter at dere kan sannsynliggjøre at skaden har sviktet i forhold til sitt ansvar og at dette er årsaken til de skader hun måtte være påført.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: