Definisjon av adkomstvei

Publisert: 22.05.2018

Er det noen bestemt definisjon av adkomstvei til bolig? Vi er i dialog med utbygger for å få avklart hva som skal asfalteres og ikke. I kontrakten vår står det "adkomstvei og parkeringsplasser asfalteres".

Svar:

Det finnes ingen legaldefinisjon i loven for hva som regnes som adkomstvei. Som oftest vil imidlertid begrepet omfatte nødvendig vegstrekning til egen eiendom som ikke er ment til allmenn ferdsel.

Del denne artikkelen: