Deling av bilder fra et utested på Facebook

Publisert: 22.11.2021

Jeg er nyansatt medieansvarlig på et utested. Jeg ønsker å ta situasjonsbilder av besøkende til et fotoalbum på bedriftens Facebook-side, som kundene kan se på i ettertid og for å vise fornøyde kunder utad. Henvender noen seg til kamera vil jeg ta opp delingssamtykke med vedkommende. Deler selvsagt ingenting som krenker avbildede, som promotert reklame, som reklame for alkohol eller av noen som er tydelig overstadig beruset. Er det ellers noen forskrifter vi må forholde oss til i disse situasjonene?

Svar:

Jeg forutsetter at de som gir et delingssamtykke kan være alkoholpåvirket. Dette er etisk problematisk. Dere kan da risikere krav, søksmål og anmeldelse for krenkelse av privatlivets fred og brudd på personvernloven i ettertid. Det tryggeste vil være å benytte betalte modeller. Ta kontakt med evt. nærmeste høyskole, evt. militærforlegning og søk etter frivillige til en ekstrajobb. Alternativet er å avtale med gjestene mens de er på besøk hos dere at de kan avfotograferes ved neste besøk, og inngå avtalen skriftlig med dem ved neste besøk og før de inntar alkohol og beskriv også dette i avtalen med vedkommende. Vær også oppmerksom på at andre gjester ikke bør være avfotograferte og under ingen omstendighet, slik at de kan gjenkjennes. Typiske klær og frisyre kan være nok også når de er avbildet bakfra til å krenke personvernet. Vær oppmerksom på at selv om det svares "JA" høyt og tydelig, så vil beviskravet likevel kunne stille dere i et dårlig lys om noen "snur" og kanskje er ute etter noe i ettertid. Er dere uheldige og avfotograferer mindreårige som ser gamle nok, er dere ille ute, for da kreves samtykke fra foreldrene. Hvis utestedet har en viss størrelse, slik at det kan være en større forsamling der (f.eks. under en konsert), kan det være at bilder kan anses som situasjonsbilder og ikke bilder av enkeltpersoner. Men da bør ikke enkeltindivider kunne individualiseres. Det kan oppnås ved dempet belysning og uskarpe bilder. Det er personvernloven og åndsverksloven som regulerer området og beskytter enkeltindividet sin rettighet til eget bilde. Brytes forbudene som oppstilles i disse lovene, så kan det innebære både bøter og noen måneders fengselsstraff.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: