Det er ikke nok ansatte til å dekke grunnbemanningen i turnus

Publisert: 28.09.2021

Jeg jobber ved en sykehusavdeling som sykepleier. Arbeider nå med turnus, og ser at avdelingen ikke har faste ansatte nok for å dekke opp grunnbemanningen i turnus. Vi trenger minst 33 ansatte for å få helgeturnusen til å gå opp, og har per i dag 26. Uansett hvordan vi snur og vender på det, vil det være et varig behov for å leie inn ekstra hver helg + noen ukedager. Vil ikke dette være planlagt overtid? Dette kan da umulig være lov.

Svar:

Det er opplagt at dette er et forhold som må vurderes nærmere, om dette løses ved bruk av overtid. Det er mange kriterier inne i bildet i en slik vurdering som arbeidstilsynet er rette instans til å foreta.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: