Dobbel barnetrygd når eks bor i samme hus

Publisert: 13.11.2020

Min samboer og jeg kjøpte hus sammen i 2019. Vi har nå gått fra hverandre, men ønsker blant annet for barnas skyld å beholde huset. Han har derfor flyttet i kjellerleiligheten og betaler leie til meg. Vi står fortsatt begge som eiere av huset. Barna bor to dager i uken hos ham, resten av tiden hos meg. Har jeg rett på dobbel barnetrygd og skatteklasse 2 som enslig forsørger? Hva må jeg gjøre for å "bevise" samlivsbrudd, at vi ikke bor sammen og at jeg har hovedomsorgen for barna?

Svar:

Skatteklasse 2 ble fjernet i 2018. Enslige forsørgere skattelegges også i skatteklasse 1, men kan få særfradrag.

Når det gjelder barnetrygden følger det av barnetrygdloven § 9 at det ikke gis utvidet barnetrygd dersom du bor i samme boenhet som den andre av barnas foreldre. I ditt tilfelle blir det avgjørende at dere er ugift, og at du kan dokumentere at du bor alene med barn i en egen husholdning uten å kunne dele de økonomiske utgiftene med samboer. Vilkåret om at foreldrene ikke kan bo i samme boenhet, innebærer at dere kan bo i samme hus så lenge dere bor i atskilte deler av huset og det er dokumentert at dere har hver deres husholdning.

Du må kunne dokumentere at det foreligger en ny utgiftsprofil. Dokumentasjon på dette kan for eksempel gå ut på at det fremlegges kvitteringer fra telefonselskap (eget telefonabonnement), Posten, aviser og andre regninger hvor summen av dokumentasjon må sannsynliggjøre at du har etablert en ny husholdning.

Videre er det et krav om fremleggelse av meklingsattest når du søker om utvidet barnetrygd.

Med vennlig hilsen, advokat Nina Oskarsson

Del denne artikkelen: