Dommerfullmektig med mindre enn ett års tjenestetid

Publisert: 10.06.2021

Jeg lurer på om hvis det er en tvistesak for personskade for mer enn 20 ganger grunnbeløpet (G) i erstatningsbeløp, kan en dommerfullmektig med mindre enn ett års tjenestetid avsi dom eller lede en hovedforhandling?

Svar:

Svaret er ja.

Med vennlig hilsen, advokat Bjørn M. Brauti

Del denne artikkelen: