Egen advokat til barn

Publisert: 04.09.2020

Jeg lurer på om barn som vil ha hjelp fra advokat fra de er 15 først kan kontakte advokat og begynne en prosess fra de er fylt 15, eller om de kan forberede seg til en rettssak før fylte 15 som de kan aktualisere ved fylte 15?

Svar:

Det er kun i barnevernssaker at barn over 15 år har krav på egen advokat. Fylkesnemnda kan innvilge barnet rett til advokat også før fylte 15 år, men det er mer unntaksvis.

I en foreldretvist for domstolen vil barn som den store hovedregel ikke ha krav på egen advokat selv om de har fylt 15 år. Det er en snever unntaksbestemmelse i barneloven som gir retten anledning til å oppnevne egen advokat for barnet dersom dette vurderes som hensiktsmessig. Etter denne bestemmelsen kan retten oppnevne advokat for barnet uavhengig av alder.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: