Eie hytte som enkeltpersonforetak for å unngå boplikt

Publisert: 21.06.2018

Kan en bolig (som egentlig er en hytte) i en kommune med konsesjonsgrense 0 og med boplikt, overdras til et enkeltpersonforetak (meg selv) og deretter leies ut til meg selv for å slippe å måtte flytte på hytta?

Svar:

Nei, det vil normalt sett ikke være mulig. Dette skyldes at et enkeltpersonforetak ikke er et selvstendig rettssubjekt, og kan derfor ikke stå som hjemmelshaver eller rettighetshaver i grunnboken. Du vil med andre ord ikke kunne gjennomføre overdragelsen fra deg selv til enkeltpersonforetaket.

Del denne artikkelen: