Eierandel i felles bolig

Publisert: 26.11.2020

Er samboer gjennom mange år. Han tok boliglån, kjøpte et lite hus og vi flyttet sammen. Tre år senere lånte vi det dobbelte av det opprinnelige til påbygg/oppussing, og denne gangen sto vi begge som låntakere på hele boliglånet, både det gamle og det nye. Men siden han først kjøpte huset, står det jo fortsatt i hans navn, selv om jeg har betalt halve lånet som sto på meg. Hvilke rettigheter har jeg ved evt brudd, og mine særkullsbarn når jeg dør? Vi har ett felles barn og jeg har to fra før.

Svar:

Du vil ha et eierskap basert på din andel av lånet og hvilken verdistigning påbygning etc har medført. Men i dette tilfellet er det veldig viktig at man setter opp en avtale som avklarer alle slik ting, da dette ofte er slike saker som skaper store problemer senere ved et evt brudd, eller ved arvefall.

Med vennlig hilsen, advokat Espen Lång

Del denne artikkelen: