Eks krever skjevdeling av egenandel i bolig

Publisert: 01.07.2020

Nylig separert, eksen flyttet inn i ny bolig og krever skjevdeling etter hun la inn 117 000 (arvepenger) i forrige bolig som nå er solgt for 400 000. De pengene ble investert i nåværende bolig. Jeg har stått for bygging av nytt hus på min fars eiendom (generasjonsbolig i mitt og min avdøde fars navn). Jeg har videre betalt alle regninger, inkludert nedbetaling av boliggjeld, i løpet av det 42 år lange ekteskapet. Hva har eksen rett på av skjevdeling i dette tilfellet med tanke på min egeninnsats?

Svar:

Jeg forutsetter at de kr. 117 000 ble skutt inn som egenkapital i etter at dere ble gift. Som et minimum vil hun da ha krav på de kr. 117 000, så lenge midlene er i behold og hun kan dokumentere kravet. All den tid det fant sted en verdistigning på boligen, vil verdiene anses å være i behold.

Spørsmålet er imidlertid i hvilken grad hun også kan skjevdele verdistigningen av det opprinnelige innskuddet på kr. 117 000. Hovedregelen er her at hun kun kan kreve skjevdelt verdiøkning som skyldes alminnelig markedsstigning. Den verdiøkning som skyldes påkostninger/innsats under ekteskapet, skal imidlertid likedeles.

Med vennlig hilsen, advokat Nina Oskarsson

Del denne artikkelen: