Eks skal kjøpe ut av leilighet

Publisert: 14.09.2020

Jeg lurer på noe angående at min tidligere samboer skal kjøpe meg ut av vår felles leilighet, som vi eier 50/50 pr i dag. På DinSide finner jeg denne teksten: "Partene kan også inngå en avtale om at dersom den som overtar boligen selger innen en viss tid etter bruddet, skal kjøpesum som overstiger den verdien som ble lagt til grunn da denne parten overtok, deles etter eierbrøk." Hvordan fungerer dette i praksis?

Svar:

Det er viktig at avtalen tydelig regulerer hvordan dette skal foregå. I forbindelse med samlivsbruddet må det da inngås en avtale hvor det fremgår hva dere har blitt enige om er aktuell markedspris for boligen, og hvilket beløp du skal kjøpes ut for (50 % av avtalt markedspris). I forbindelse med samlivsbruddet mottar du oppgjør i henhold til denne avtalen. Deretter må det fremgå av den samme avtalen hvor lang tid etter inngåelsen av avtalen en slik klausul om deling av ytterligere overskudd ved senere salg vil kunne benyttes. Dersom dere for eksempel avtaler at et krav om deling av overskudd/gevinst gjelder innen 1 år etter inngåelsen av avtalen, vil din ekssamboer være fri til selv å beholde hele overskuddet dersom han selger etter for eksempel 1,5 år.

Det bør også fremgå av avtalen om overskuddet skal deles i henhold til opprinnelig eierbrøk, eller med en annen fordelingsnøkkel. Videre bør avtalen være tydelig på om deling kun skal gjelde for det tilfelle at boligen senere selges med overskudd/gevinst, eller om det også skal være slik at du må dekke din del av et eventuelt underskudd/tap ved et senere salg innenfor samme tidsperiode. Dersom boligen selges med overskudd innenfor den avtalte tidsperioden, vil ekssamboer være forpliktet til å utbetale den brøkdelen av overskuddet som dere har fastsatt i avtalen at skal utbetales. Fastsett gjerne også en tidsfrist for utbetalingen, og sørg for at avtalen signeres av begge parter.

Med vennlig hilsen, advokat Nina Oskarsson

Del denne artikkelen: