Eksmann vil ikke overføre erstatningspenger

Publisert: 05.06.2020

Etter 27 års ekteskap valgte jeg å flytte ut. Jeg hadde tidligere fått pasientskadeerstatning pga skade jeg fikk på sykehuset. Vi hadde felles konto då, og han disponerte en sparekonto som pengene ble satt inn på. Før jeg flytta ut, fikk jeg laga min egen konto og sparekonto. Men han ville ikke føre pengene over på meg. Jeg kjøpte egen bil og då ble de pengene brukt. Men han ville ikke gi meg resten 150 000 då han mente halve var hans 50/50. Pengene var erstatning for tap av helse .

Svar:

Etter ekteskapsloven § 61 bokstav d kan en ektefelle holde utenfor delingen erstatning, trygd eller forsikring som dekker tap i fremtidig erverv og utgifter som en personskade antas å påføre skadelidte i fremtiden. Det samme gjelder for ménerstatning, yrkesskadeerstatning og oppreisning. For samtlige poster nevnt er det imidlertid kun den beholdne verdi av erstatningen (eller trygden eller forsikringen mv.) på skjæringstidspunktet som kan holdes utenfor delingen. Ofte er erstatningen byttet om til andre verdier, f.eks. en bolig. Også i disse tilfeller anses verdien å være i behold.

Med vennlig hilsen, advokat Gro Arnesen Fremstad

Del denne artikkelen: