Elever er redde for læreren

Publisert: 26.09.2019

Vi er en klasse som sliter med at vi føler oss truet av en lærer og folk er redde for å spørre om ting i timen og er redde og gruer seg til timen! Denne læreren kommer med spydige kommentarer og mange av elevene føler seg krenket og er redd for å bli utsatt for mobbing! Denne læreren har blitt klagd på en rekke år og ganger, hva kan vi få gjort med dette? Det går ikke når elevene er redde og føler seg krenket! Hva kan vi gjøre med dette?

Svar:

Det kan være snakk om straffbare forhold, slik du beskriver det. Jeg vil anbefale at dere anmelder dette til politiet og forholder dere til den tilbakemeldingen dere får der. Det er for øvrig ikke opplyst om hvem en har klaget til. Aktuelle klageinstanser for øvrig er skolens ledelse/rektor, skolen styre, Fylkesskolesjefen og evt. departementet. Det må lages en redegjørelse med beskrivelse av hendelsene og hvem dette har rammet og vitner til hendelsene.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: