Enkeltvedtak eller forvaltningslov?

Publisert: 14.02.2018

Plan- og Teknikkutvalget har fattet et "vedtak" sendt fra Administriasjonen ved Rådmannen, og som til og med er datert to dager før vedtaket faktisk ble godtkjent. Med tanke på klagefrister er det viktig for meg å vite følgende: Er et vedtak om detaljeregulering av et område et enkeltvedtak eller en forskrift etter forvaltningsloven? I følge Regjeringen.no ser det ut som om et enkeltvedtak (brukerveiledn til ny PBL, datert 2009), men etter Forvaltningsloven §2s ordlyd syntes det som forskrift.

Svar:

For ordens skyld kan det først opplyses om at reguleringsplaner enten kan skje i form av områderegulering eller som detaljregulering. I begge tilfeller er det imidlertid kommunestyret i siste instans som skal treffe vedtak om planen, jf. plan- og bygningsloven § 12-12 (3). En plan om detaljregulering vil derfor være et enkeltvedtak som da blant annet kan påklages av berørte parter med rettslig klageinteresse.

Del denne artikkelen: