Er avtale om feriesamvær juridisk bindende?

Publisert: 04.01.2021

To som ble skilt nylig har blitt enig at barna skal være to år på rad hos faren via SMS, Er det juridisk bindene eller kan moren neste år kreve å ha barna på julaften? Hun ville ikke ha de år av ukjent grunn. De skulle vært hos hennes familie i år og vår familie neste år.

Svar:

Det er ingen formkrav knyttet til en barneavtale. Dette innebærer at en avtale som kan utledes av en SMS korrespondanse vil ha samme gyldighet som en ordinære avtale som er underskrevet av begge parter.

Hva gjelder avtaler som regulerer hvilken ordning de skal ha med foreldrene vil en avtale kun stå seg så lenge den vurderes å være til det beste for barna. Det er heller ingen mulighet til å tvangsgjennomføre en avtale om f. eks. samvær (dersom saken har vært behandlet i retten eller avtalen er stadfestet av Fylkesmannen vil den som ikke forholder seg til avtalen kunne dømmes til å betale en løpende mulkt, men barnet vil ikke fysisk bli transportert til den som i henhold til avtalen skal ha samvær).

Kort oppsummert er det nok slik at avtale kan anses inngått, men at utviklingen frem til neste jul kan innebærer at denne ikke nødvendigvis blir gjennomført dersom en annen løsning fremstår bedre for barna på dette tidspunktet.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: