Er barnebidraget for lavt?

Publisert: 18.01.2021

Jeg og far til felles barn (13) var enig om privat håndtering av barnebidrag basert på NAV sin bidragskalkulator. Barnet er hos meg ca 67 % og hos far 33 %. Vi tjener omtrent det samme. Ifølge NAV sin kalkulator skal far betale 570 kr i måneden i bidrag, som jeg har mottatt de siste årene. I tillegg kjøper han noen egne klær som brukes når barnet er hos han. Han betaler mobilabonnement og barneforsikring i tillegg. Er dette et rimelig bidrag og hvem kan evt beregne det?

Svar:

NAVs bidragskalkulator vil gi et riktig bilde av hvordan fordelingen bør være. Dette forutsetter naturligvis at dere legger inn de riktige parameterne. Dersom dere tjener omtrent likt, slik du anfører høres bidraget lavt ut selv om man tar med mobilabonnement og barneforsikring. Da jeg ikke kjenner den økonomiske situasjonen deres blir det umulig å mene noe konkret om beløpet. Det er ikke noen annen måte å komme frem til et riktig beløp en å bruke bidragskalkulatoren. Resultatet il da bli det samme som om dere ber NAV fastsette beløpet.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: