Er det lov å kjøre snøscooter på dyrket mark?

Publisert: 06.01.2020

Er grunneier med endel innmark, er mange i nærområdet som kjører snøscooter. Må de spørre før de kjører på dyrka mark? Kan jeg få noe ansvar hvis det skjer en ulykke? Er det lov å kjøre snøscooter på dyrka mark kun til forlystelse?

Svar:

Regelverket om dette tilsier at i utgangspunktet er kun nyttekjøring tillatt med snøscooter. Men mange steder gjelder et absolutt forbud.
En lovendring fra 2015 ga imidlertid kommunene adgang til å åpne for fornøyelseskjøring i visse områder.

Jeg ville startet med å sjekke i kommunen din hvorvidt det er gitt adgang til forlystelseskjøring over din eiendom. Sannsynligvis er det ikke det. Deretter må man vurdere om det er en eventuell nyttekjøring som pågår, og om dette eventuelt er tillatt. Basert på dette kan man vurdere om du kan komme i ansvar. Sånn rent generelt skal det nok mye til for at en grunneier skal komme i ansvar. Men, når det kommer til din egen sak, vil jeg ikke kunne si noe mer før fakta er på bordet.

Del denne artikkelen: