Er det mulig å registrere seg som far uten å få foreldreansvar?

Publisert: 20.05.2021

Jeg har et barn som er fem måneder med min eks. Vi var ikke samboere og jeg er ikke norsk, men jeg har fast jobb. Jeg vil gjerne være far til barnet mitt. Jeg fikk melding fra NAV med spørsmål om jeg har lyst til å registrere meg som far. Jeg vil registrere meg, men betyr det at moren også samtykker til at jeg får foreldreansvar? Er det mulig å registrere seg som far uten å få foreldreansvar?

Svar:

Farskap og foreldreansvar er to ulike ting. Farskap kan enten registreres automatisk ved fødsel dersom foreldrene er gift, etter erkjennelse, slik du har blitt spurt om nå fra NAV, eller det kan fastsettes ved dom etter DNA-testing. I alle tilfeller vil man bli registrert som far til barnet.

For alle barn født etter 1. januar 2020 får i utgangspunktet foreldrene felles foreldreansvar. Dette gjelder både barn som har gifte foreldre, samboende foreldre og barn som har foreldre som ikke bor sammen.

Dersom foreldrene ikke bor sammen kan en eller begge av foreldrene innen et år etter at farskapet ble fastsatt, gi melding til Folkeregisteret om at mor ønsker foreldreansvaret alene. Dersom far likevel ønsker del i foreldreansvaret, kan han få det enten etter avtale med mor, eller ved å bringe saken inn for retten. Retten vil da avgjøre om det beste for barnet er at foreldreansvaret er felles, eller om mor skal ha dette alene.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: