Er det mulig å søke om førerkort før sperrefristen har gått ut?

Publisert: 26.08.2021
Emneord:

Jeg har en sperrefrist på 2 år og det har nå gått 8 måneder. Jeg fikk først en sperrefrist på 6 måneder men etter en uke ringte advokaten min meg og sa dommeren hadde endret dette fordi politiet hadde bedt om det i et dokument dem ikke hadde fått med seg. Er dette lov? Jeg bor et sted som gjør at jeg må kjøre langt til jobben en gang i måneden. Da hadde det vært mye lettere med lappen. Er det mulighet for meg å søke om førerkort og eventuelt sjanse for å få tillatelse til å ta det?

Svar:

Sperrefrist er regulert i veitrafikkloven § 24a. Det fremgår her at sperrefrist i utgangspunktet er seks måneder for den som har kjørt motorvogn uten å ha førerrett for den aktuelle førerkortklassen. Er det voldt større skade ved kjøringen, skal sperrefristen være ett år. Sperrefristen kan bli mer enn ett år dersom en som ikke har førerrett blir ilagt straff for en overtredelse som ville ha ført til tap av retten til å føre motorvogn for en viss minstetid eller for alltid.

Sperrefrist bygger på enten innrømmelse, domstolsavgjørelse eller et vedtatt forelegg. Du opplyser ikke hva som er grunnlaget for ilagt sperrefrist, men mitt råd er at du ber advokaten din om å sende deg det rettslige grunnlaget som sperrefristen bygger på. Hvis det foreligger en domsavgjørelse med sperrefrist på to år og ankefristen er løpt ut, har du ikke mulighet for å ta førerkort før sperrefristen er løpt ut.

Med vennlig hilsen, advokat Vibeke Lærum

Del denne artikkelen: