Er det virksomhetsoverdragelse?

Publisert: 15.10.2021

Vi jobber i et kommunalt foretak som skal legges ned fra nyttår og innrulleres i vår kommune. Vi har ikke fått nye arbeidsavtaler, skriftlig oppsigelse eller noen annen informasjon enn det som har stått i media og offentlig tilgjengelig informasjon og at "alt blir som før". Regnes dette som en virksomhetsoverdragelse? Er vi pliktig å stå i arbeidsavtalen etter at foretaket er lagt ned? Er vår kommune pliktig å videreføre våre arbeidsavtaler?

Svar:

I henhold til arbeidsmiljøloven § 16-1 er det tre vilkår som avgjør om "innrulleringen" av foretaket i kommunen vil innebære en virksomhetsoverdragelse:
- Det må dreie seg om en overdragelse av en virksomhet eller del av virksomhet til en annen arbeidsgiver
- Det må skje en overføring av en selvstendig enhet
- Den overførte enheten må beholde sin identitet etter overføringen

I saken her har jeg lite opplysninger, men arbeidsgivers kommunikasjon om at "alt blir som før", kan tyde på at arbeidsgiver behandler overføringen som en virksomhetsoverdragelse. I så fall vil både de tillitsvalgte og de ansatte få nærmere informasjon om hva en slik virksomhetsoverdragelse innebærer. Ved en virksomhetsoverdragelse vil de ansatte få overført sitt arbeidsforhold til ny arbeidsgiver på samme vilkår som gjaldt hos tidligere arbeidsgiver. Dette fremgår av aml. § 16-2, som bestemmer at tidligere arbeidsgivers rettigheter og plikter som følger av arbeidsavtale eller arbeidsforhold som foreligger på det tidspunkt overdragelsen finner sted, overføres til den nye arbeidsgiveren.

Som ansatt er det mulig å reservere seg mot virksomhetsoverdragelse. Informasjon om bruk av reservasjonsretten og virkninger av dette er informasjon du skal få av arbeidsgiver. Ved bruk av reservasjonsretten opphører arbeidsforholdet på det tidspunktet virksomhetsoverdragelsen finner sted. Dette skjer da uten oppsigelsestid.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: