Er ikke barnets biologiske far

Publisert: 22.03.2021

Hva gjør jeg når jeg ikke er barnets biologiske far? Jeg er oppført som barnets far, men kan fysisk umulig være den biologiske faren til barnet. Har betalt barnebidrag i 4 år nå, og jeg syns ikke det er riktig når jeg ikke er barnets far. Hva kan jeg gjøre?

Svar:

Dersom det har oppstår tvil om et registrert farskap er korrekt, kan barnet, mor, far eller en tredjemann som mener han er far til barnet reise sak for domstolen, med krav om endring av farskapet.

Farskapet kan også endres av NAV, dersom barnets biologiske far erklærer farskap og barnets mor og den registrerte faren godkjenner erklæringen.

I begge tilfeller vil det bli tatt DNA-test som fastslår farskapet.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: