Er leiligheten felleseie?

Publisert: 15.09.2020

I forbindelse med at et par blir samboere, kjøpes det bolig som blir tinglyst på den ene parten alene (den andre parten var ikke kredittverdig pga stor personlig kredittkortgjeld). På lånepapirene har begge signert da den ikke kredittverdige insisterte. Senere inngås ekteskap. Spørsmålet blir om boligen anses å være særeie ved skilsmisse eller om den inngår som felleseie som skal deles likt mellom partene. Har det forøvrig noen betydning hvem sin inntekt/konto lånet er betjent av/fra?

Svar:

For at noe skal anses som særeie må partene ha inngått en ektepakt som spesifiserer dette. Dersom det ikke er avtalt særeie i ektepakts form, er det reglene om skjevdeling i ekteskapsloven § 59 som gjelder. Skjevdeling kan kreves dersom en av partene har hatt med seg verdier inn i ekteskapet eller senere har mottatt arv eller gave fra andre enn ektefellen. Den som krever skjevdeling har bevisbyrden for at verdier som er i boet i dag, faktisk er tatt med inn i ekteskapet eller stammer fra arv, gaver m.v. Hvem sin konto lånet er betjent fra er et moment i helhetsvurderingen, men ikke avgjørende. Det er hva partene i realiteten har ment og avtalt som er det avgjørende, men formalia vil alltid være en del av bevisvurderingen.

Med vennlig hilsen, advokat Gro Arnesen Fremstad

Del denne artikkelen: