Er testamentet gyldig?

Publisert: 19.11.2021

Mine foreldre har skrevet ARV på et papir og signert. Her står at sparekontoen skal deles på 4 barn. 2 særkullsbarn etter min far og 2 fellesbarn. Er dette gyldig som testament? Min bror tolker sparekonto som alle oppsparte midler. Jeg vil ikke godta dette ønske da jeg ser at min mor vil da sitte igjen med 0 i kr. Hva kan jeg gjøre?

Svar:

For at det skal være et testament må det følge reglene for opprettelse av testament. Er dette papiret også signert av vitner? Hvis ikke er det ikke gyldig. Dersom det er vitnesignert kan det være gyldig. Men det må videre følge reglene i loven om fordeling av arv. Din mor vil uansett ha krav på 1/4 del av arven, samt sin egen andel av boet.
Litt mer informasjon hadde gjort det enklere å svare grundigere.

Med vennlig hilsen, advokat Espen Lång

Del denne artikkelen: