Er usignert samboerkontrakt gyldig?

Publisert: 14.09.2020

Er en samboerkontrakt skrevet hos advokat, men ikke undertegnet av noen og heller ikke tinglyst, gyldig ved samlivsbrudd?

Svar:

En samboerkontrakt tinglyses ikke i grunnboken. En samboerkontrakt regulerer normalt de økonomiske forholdene mellom samboerne og deling ved et eventuelt opphør av samlivet. Dette er bestemmelser som ikke kan tinglyses i grunnboken, og tinglysing er derfor heller ikke et vilkår som må være oppfylt for at samboerkontrakten skal være gyldig.

Det er klart at en samboeravtale bør være signert for at den med sikkerhet skal kunne legges til grunn ved samlivsbruddet. Det kan imidlertid være slik at det følger av annen korrespondanse, forutsetninger eller omstendigheter at avtalen likevel vil kunne anses inngått. Dersom avtalens innhold uansett bare formaliserer de reelle forholdene mellom dere, vil avtalen kunne tjene som bevis for dette, hvorved delingen deretter skjer etter alminnelige formuesrettslige prinsipper. Kort sagt at dere hver tar med dere ut av samlivet det dere selv eier, og at verdien av sameiegjenstander deles etter sameiebrøk.

Med vennlig hilsen, advokat Nina Oskarsson

Del denne artikkelen: