Er utleier unntatt fra husleieloven?

Publisert: 23.06.2020

Inngått leieavtale for en leilighet i tidsperioden 01.07.20 - 01.07.21. Utleier er en bedrift som vanligvis driver med korttidsutleie. De er, etter min forståelse, unnlatt husleieloven ettersom det regnes som hotelldrift. På grunn av omstendighetene har de valgt å leie ut leiligheter for perioder vesentlig lengre enn hotellopphold. Kan de da fortsatt unnlate seg husleieloven? Vi ønsker standard depositumskonto, de vil vi skal bruke deres konto. Kan de kreve dette? Evt. er det like trygt for oss?

Svar:

Husleieloven er en lov som langt på vei beskytter leietakere i husleieforhold. Husleieloven har videre strenge regler om hvem som kan disponere pengene på en depositumkonto, og kontoen vil stå i leietakerens navn. På generelt grunnlag kan det derfor sies at det sjeldent vil være tryggere å velge en annen ordning enn den husleieloven legger opp til.

Hvorvidt utleiers virksomhet er unntatt husleieloven beror på en konkret vurdering. I husleieloven § 1-1 4. ledd er avtaler "mellom hoteller, pensjonater og liknende overnattingssteder og deres gjester" unntatt fra loven. Det fremgår av forarbeidene Ot.prp.nr.82 (1997-1998) at det avgjørende vil være om bortleien er ledd i hotell eller pensjonatvirksomhet. Dersom bortleien ikke er dette vil leieforholdet kunne falle inn under husleieloven, og leietaker kan kreve at lovens regler følges. Aktuelle momenter i vurderingen av om husleieloven regulerer forholdet er om avtalen er mer langvarig enn det som er vanlig for leie av hotellrom, og om avtalen inkluderer ytelser som er typisk for hotellvirksomhet, for eksempel rengjøring av rom, service fra de ansatte, hvorvidt utleier har bevilling til å drive overnattingssted m.v.

Del denne artikkelen: