Erstatning etter at nabo hugget ned trær

Publisert: 24.10.2018

I sommer hugget naboen 15 trær på min eiendom uten å spørre eller varsle. Jeg var bortreist da det skjedde. Kan jeg kreve erstatning i tillegg til å kreve beplantning?

Svar:

Slik nedhugging av trær på annen manns eiendom kan definitivt være et grunnlag for erstatning og straff faktisk.

Det har vært en del slike saker i rettsapparatet i det siste som har endt opp med at skadevolder må betale erstatning til grunneieren som er skadelidt. Grunnlaget for beregningen av erstatningskravet er nettopp skadelidtes tap - han skal erstattes det det koster å få tilsvarende trær plantet. Men i de fleste tilfeller vil det ikke være mulig å kjøpe tilsvarende trær og få plantet disse på nytt. I disse tilfelle gir man da erstatning for hva det koster å få kjøpt og plantet nye trær samt en skjønnsmessig kompensasjon for at man har mistet de trærne som var der fra før. Størrelsesmessig kan erstatningskravet variere veldig i forhold til hvilke trær det er snakk om og hvilken betydning disse trærne hadde på eiendommen.

Det er således ikke "umulig" at nedhoggingen av ett tre kan føre til et erstatningskrav i flere hundre tusen kroners klassen, men dette tilhører nok sjeldenhetene.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: