Erstatning etter mobbing på barneskolen

Publisert: 10.05.2019

Jeg ble mobbet hele barneskolen fra 1. - 7. klasse, og har slitt ekstremt etter det. I 10. klasse var jeg så psykisk dårlig at jeg klarte ikke å være på skolen. Og klarte ikke å fullføre heller 1. året på videregående. Har vært innom BUD 3 ganger og VOP en gang. Kan jeg søke om erstatning? Sliter ekstremt enda og klarer ikke å jobbe.

Svar:

Det er mulig å søke om erstatning for mobbing i grunnskolen - spørsmålet vil da ofte være om kommunen kan holdes ansvarlig pga. av uaktsomt opptreden fra noen som kommunen svarer for - herunder f.eks skolen ved ledelsen og de øvrige ansatte - denne type saker er imidlertid sammensatte og ønsker du å få vurdert saken bør du kontakte en advokat som kan foreta en gjennomgang av saken.

Del denne artikkelen: