Erstatning etter mobbing på skolen

Publisert: 12.12.2018

Jeg ble mobbet gjennom hele min skolegang og sitter idag tilbake med store psykiske plager, i tillegg til påvist ADHD. Mobbingen har ført til at jeg ikke har klart å fullføre noe form for videregående skole og derfor ikke fått noen utdanning. Er idag 43 år, så lurer på om det er for sent å søke noe form for erstatning? Mobbingen ble aldri tatt tak i, selv om mine foresatte tok dette opp med lærere.

Svar:

Om det er mindre enn 3 år siden du har søkt om uføretrygd eller fått innvilget uføretrygd er det lite sannsynlig at saken er foreldet.

Om du ikke har søkt om uføretrygd er det svært lite sannsynlig at saken din er foreldet.

Jeg hadde en sak i lagmannsretten november 2017 hvor saksforholdet gikk tilbake til 1980. Den saken var ikke foreldet.

Om skolen eller kommunen er varslet om mobbingen, så styrker dette saken din.

Med vennlig hilsen, advokat Bjørn M. Brauti

Del denne artikkelen: