Erstatning for brudd på personvern

Publisert: 19.04.2021

Fikk melding fra NAV for noen måneder siden om at de har gjort et brudd på personvernet. NAV har ikke hatt lovhjemmel til automatisk å gjøre alle CV-er på arbeidsplassen.no tilgjengelige for arbeidsgivere. Likevel har dette blitt gjort. Er det noe jeg burde/kan søke om erstatningskrav for?

Svar:

Selv om NAV har brutt personvernregelverket ved å dele din CV, er det du som skadelidt som må dokumentere at NAVs deling av informasjon har påført deg et økonomisk tap. Hvis du kan dokumentere at delingen har vært spesielt belastende for deg, kan du også kreve oppreisningserstatning for ikke-økonomisk tap. Som eksempel kan nevnes dersom du har "hull i CV´en" eller din CV inneholder sensitive personopplysninger om helsesituasjon/sykdom, som du opplever som krenkende at ble delt med mange potensielle arbeidsgivere. Krav om erstatning og eventuelt oppreisning fremmes direkte mot skadevolder. Du finner mer informasjon her:
https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kontakt-nav/klage-ris-og-ros/klagerettigheter/krav-om-erstatning

Til din opplysning kan NAV som følge av bruddet på GDPR/personopplysningsloven også risikere overtredelsesgebyr. Det er Datatilsynet som eventuelt fatter slikt vedtak.

Del denne artikkelen: