Erstatning for brukket nese

Publisert: 19.04.2021

Jeg ble slått ned på lørdag. Nesen knekt og havna på legevakt. Forholdet er anmeldt og fikk bekreftelse i dag. Jeg ønsker oppreisning og erstatning fra han som slo meg. Han knekte nesen min. Hva kan jeg kreve i oppreisning og erstatning?

Svar:

I et slikt tilfelle vil erstatning først og fremst dekke økonomisk tap, som utgifter til lege, medisiner og ødelagte klær mv. Oppreisning ("erstatning for tort og svie") utmåles også konkret i den enkelte sak. Det skal skje en helheltsvurdering ut fra handlingens grovhet, graden av skyld, fornærmedes subjektive opplevelse, samt art og omfang av skadevirkningene. Ettersom det ikke er standardbeløp for erstatning i slike tilfeller, anbefaler jeg deg å kontakte en advokat for individuell vurdering og oppfølging.

Med vennlig hilsen, advokat Jan Arhaug

Del denne artikkelen: